martes, 18 de noviembre de 2008

Expropiacions d'anys enrera

Els nostres informadors ens han informat que hi ha contenciosos-administrativos interposats contra l'administració pública perquè moltes expropiacions, en aquest cas per carreteres, no han estat pagades, i com que diuen que no hi ha doblers no s'espera que les paguin fins d'aquí a 20 anys!

Això per la ciutadania i els propietaris, i més els pagesos és insostenible. A més que t'arranquen una part de la teva vida, d'allò que més estimes, ni t'ho paguen. T'ho roben. Els amos de les finques ja seran morts, abans de veure cap dobler.

Així tracta l'administració pública als propietaris en particular i a la ciutadania en general. Qui pot lluitar contra aquest gran gorila depredador? La resposta de l'informador ha estat molt clara: només pots reclamar justícia a l'administració pública fent cacerolades, és l'única manera amb alguna probabilitat que els governants t'escoltin, perquè si has d'anar pels camins legals, has de pagar projectes alternatius a enginyers i contenciosos administratius i serveis d'advocats per anar als tribunals superiors de justícia. Ho sigui la única forma de defensar els nostres drets és pagant, sino te mengen. QUE TRIST, SENYORS, QUE TRIST.

I encara més, t'ataquen amb els teus doblers que has pagat a hisenda per pagar els seus enginyers i advocats, i si te vols defensar has d'aboquinar més. Això és justícia, senyors, això és justícia.

No hay comentarios: