miércoles, 20 de agosto de 2008

Comentaris al Pla de transport Ferroviari (V)

Valoració Econòmica.

  • Es repeteix la informació històrica de l'apartat introductori fins a la pàgina 8.
  • Futur ferrocarril. Proposició no de llei RGE núm. 2309/03 de 17 de març de 2004.
  • Un dels punts és la reobertura de la línia manacor artà passant per Cala Millor i Cala Rajada [L'any 2004 Governava el PP. L'estudi analitzat diu que aquesta línia és la que menys demanda estimada compte. LLavors quin motiu hi ha per reobrir aquesta línia quan hi ha altres línies amb més demanda prevista estudiades en el pla. I per què ara el BLOC - PSOE vol seguir igual? NO HO ENTENEM].
  • P. 10 Consta la reivindicació històrica d'alguns col.lectius per la línia Manacor - Artà [Estam segurs, perquè els hi ho hem demanat, que la majoria de la gent que era en aquestes manifestacions no l'utilitzarà, perquè no els hi ve de pas ni d'hora per anar a treballar i perquè no són capaços de deixar el cotxe a casa per anar a la plaça a fer un cafè].
  • P. 10. l'any 2004 ja estava en projecte bàsic la línia manacor artà passant per Cala Millor i Cala Rajada.
  • La línia amb més demanda és el tramvia de la badia de palma però no se'n parla en el parlament.
  • Prioritari supressió de passos a nivell i construir una doble via.
  • p. 13. Punt febles manacor - artà. baixa densitat de població, llunyania de palma molt baixa freqüència.
  • p. 24. S'ha de soterrar el tren a Inca i a Manacor (2 km).
  • p. 24. Construcció de dues estacions a Manacor. Manacor Oest i Manacor Est.

No hay comentarios: