jueves, 14 de agosto de 2008

Comentaris al Pla de transport Ferroviari (III)

Estudis previs

  • Existeix un estudi alternatiu de traçat i formes de transport Manacor - Cala Ratjada amb anàlisis de costos i viabilitat, elaborat l'any 2002 per Intraesa per encàrreg de SFM [ens agradaria llegir-ho]
  • P. 23. No posa les expedicions dia per Artà, però si les de Can Picafort i només són 5. [A qui li poden coincidir amb horari de treball només 5 expedicions al dia. Val la pena tudar tant de territori perquè hi passi un tren només 5 vegades al dia? Nosaltres creiem que no].
  • P. 6. La captació de viatgers sobre el cotxe no es preveu que superi un 8%. [Val la pena malmenar tot un territori per això? No val més posar busos, més petits i que no necessiten tanta inversió en infraestructura?] Del transport de carretera només capten un 30% com a molt [Per deducció posar el tren minvaria els usuaris de transport públic!]
  • p. 7. Hi ha 11 alternatives de transport proposades entre Artà i Manacor!
  • P.8. S'ha seleccionat l'alternativa 2. [LA QUAL COSA SIGNIFICA EXPROPIACIONS!, més volta, més temps,], Manacor - Sant Llorenç - Son Carrió - Sa Coma - Cala Millor - Cala Bona - Son Servera - Capdepera - Cala Ratjada.
  • p. 8 Agafant la hipòstesi moderada la previsió de la demanda pel 2010 és de 448.665 viatges i pel 2025, 996.000 [La pregunta és, s'haurà sensibilitzat el doble de viatgers o hi haurà el doble d'habitants i turistes i per tant més construcció?]
  • P. 16. Hi ha la proposta de crea un eix totalment nou Palma - Son Ferriol - Aeroport - Casa Blanca - San Jordi - Algaida - Montuïri - Porreres - Vilafranca - Manacor
  • Diu que Algaida - Montuïri - Porreres - Vilafranca - Manacor presenta poca demanda [Deu ser la mateixa que Sant Llorenç - Son Carrió - Son Servera - Artà. Als nuclis de població per on passa el tren hi deu haver més o manco els mateixos habitants].La hipotesi baixa de captació de viatgers és de 1.083.000 per l'any 2010, [més del doble de la línia artà - manacor, i no troben que sigui del tot viable! llavors per què troben viable la línia d'artà?].
  • També hi ha estudis per posar tren a Menorca i Eivissa.

No hay comentarios: