domingo, 26 de abril de 2009

Preguntes a les conclusions de l'enquesta sobre la satisfacció dels usuaris de transport pública

El Consorci de Transports de Mallorca, probablament aprofitant la mala premsa de la implantació dels transports ferroviaris, ha fet difusió dels resultats d'una enquesta de la satisfacció dels usuaris de tren i de bus. La informació s'ha publicat al Diario de Mallorca. Per saber més detalls sobre la metodologia de realització de l'enquesta, l'univers i la selecció de la mostra i el treball de camp, hem anat a la web del Consorci, però no hi hem trobat l'estudi.

Farem una reflexió sobre la informació que es publica al Diario de Mallorca. Reconeixem que no som gens experts en xifres, per tant en la nostra reflexió també hi haurà preguntes, que agrairíem que algú ens respongués.

En taronja pessemista les informacions publicades al Diario de Mallorca.
En gris neutre les nostres reflexions, dubtes i puntualitzacions.

Casi el veinte por ciento de los usuarios del tren se queja de la puntualidad del servicio si se suman los porcentajes de los que consideran que es negativa (12,40%) y los que le dan un simple regular (7,40%), según una encuesta realizada por la conselleria de Movilidad a casi 3.500 usuarios entre los meses de diciembre y febrero.

3.500 usuaris són persones úniques? Com s'asseguren que no enquesten a una persona més de dues vegades? Com s'han seleccionat les persones enquestades? Quin tant percent d'usuaris de tren i quin tant per cent d'ususaris de bus? De quines zones de Mallorca? S'han tengut en compte les altres illes? Quines edats tenen els usuaris enquestats? Quin és l'univers? Quin és la representitivitat de la mostra? Això, entenem que no ho expliqui el diari, però a la web del Consorci de Transports de Mallorca hi hauria d'estar explicat.

En el caso de los pasajeros del metro, un 2,69% de ellos suspenden la puntualidad de este medio de transporte mientras que el 3,42% la tacha simplemente de "regular". Por contra, el 93,64% de los usuarios se muestran conformen y valoran este aspecto en esta nueva infraestructura.

Amb aquests resultats sembla que el metro va beníssim.

Por lo que se refiere al autobús, la puntualidad de las diferentes líneas es valorada por casi el 80% de los pasajeros, mientras que el 6,5% la considera mala y el 7,37% regular.


Podríem tenir aquestes dades filtrades per cada una de les línies? Podríem saber si els trajectes més propers a Palma són més ben valorats que els trajectes més llunys de Palma?

El año pasado cerca de diez millones de pasajeros (9.776.000) utilizaron las más de centenar líneas de autobús que circulan por las carreteras de la isla. El tren absorbió un volumen de 4.273.000 pasajeros y, en último lugar, el metro apenas transportó a medio millón de usuarios (507.719), según cifras facilitadas por Inmaculada Salamanca, gerente del Consorcio de Transportes.

Què vol dir un pasajero? Si una persona agafa un transport públic 2 vegades al día, 200 vegades a l'any es converteix automàticament en 400 pasajeros? Significa això que si agafam aquesta hipòtesi en realitat estam parlant de 24.440 usuaris de transport públic en tot Mallorca? Significa això que opinen el 3,42% de la població de Mallorca?

No obstante, en esta última cifra hay que hacer la salvedad de que el metro, tras la reparación de las deficiencias detectadas en la infraestructura, se abrió definitivamente al público el pasado mes de agosto.
Sobre la frecuencia de los diferentes medios de transporte, el que sale peor parado es el autobús.

I per què no hi ha més freqüències? Perquè els usuaris no l'aprovin i així es pugui justificar la construcció dels autobusos? Perquè les concesions no funcionen bé, i es mengen els diners públics que pagam entre tots?

Casi un treinta por ciento de los encuestados no le dan el aprobado. Por lo que se refiere a los pasajeros del metro y el tren, los porcentajes se mueven en términos similares. En ambos casos, el veinte por ciento de los entrevistados consideran negativa y regular el número de frecuencias de estos medios de transporte.


Raó de més perquè el Govern aposit per intensificar aquestes freqüències!

Otro de los aspectos importantes en todo transporte público es el precio. Aquí el que sale malparado es el autobús ya que el 29% de sus usuarios no le dan el aprobado. El billete sencillo de autobús interurbano oscila entre los 1,10 y los 9,65 euros, dependiendo del trayecto a recorrer.

I això com es pot arreglar? Per què és tan car?

En el caso del metro, casi el 25% ve como negativo o regular el desembolso que deben realizar para pagar un billete sencillo (0,90 euros), porcentaje que desciende hasta el 22% en el caso del tren.

Això necessitam que ho expliquin millor.
El 0.90 euros és el metro de Plaça España a Universitat: 7 Km aproximadament.
Lo que desciende un 22% és la opinión que el precio es alto, no el billete de tren. Es decir un 25% de usuarios de metro consideran alto el precio y un 22% de usuarios de tren consideran alto el precio. Hay que tener en cuenta que el precio del metro es único y el precio del tren varía en función del trayecto. ¿Pueden filtrar el porcentaje de opiniones en función del trayecto?


El precio de un billete sencillo para hacer uso del transporte ferroviario oscila entre los 0,90 y los 2,40 euros aunque, como precisa Inmaculada Salamanca, aquí los precios varían más en función de si se dispone de una tarjeta intermodal con capacidad para veinte viajes o para cuarenta.

"Entonces el precio desciende ostensiblemente. Con la T-40 el precio del billete puede reducirse hasta los 45 céntimos. La Tarjeta Intermodal permite usar el tren, el metro y algunos autobuses que están integrados. En la actualidad, del alrededor de centenar de líneas de autobús que cubren los diferentes trayectos, tan sólo unas cuarenta están integradas en el sistema. Esto es, permiten conectar un trayecto de autobús con otro transporte, ya sea tren o metro", explica la gerente del Consorcio de Transportes.

I a que esperen a connectar totes les línies d'autobús en la tarjeta intermodal?

Precisamente, el funcionamiento de la tarjeta intermodal es completamente desconocido para el 56,5% de los usuarios del autobús, el 3,18% de los pasajeros del metro y para el 24,2% de los viajeros que usan el tren, mientras que al 7,8% de éstos no les gusta, porcentaje que se eleva hasta el 16,6% entre los usuarios del metro y que baja al 5,14% entre los de autobús.

I què pensen fer al respecte?

Trabajo y estudios

Entre los principales motivos que tienen los usuarios del transporte público en cualquiera de sus tres modalidades para cogerlo destaca sobre los demás el trabajo o los estudios. Así, el 43,4% de los pasajeros declaró que usaba el transporte público para desplazarse hasta su lugar de trabajo, mientras que el 20,25% lo utiliza para acudir a estudiar. Un 6% declaró usarlo para hacer compras, un 7% por motivos de ocio, otro 7% para cumplir una visita al médico y otro 10,4% para cursar otra serie de visitas con carácter más general.

Ens agradaria que aquesta informació es filtràs per zones i en funció de la distància dels trajectes que realitzen. D'aquesta manera podríem saber si a Llevant s'utilitza el transport públic del Govern per anar a fer feina i a escola, o si són les associacions de pares els que s'han de preocupar de demandar i contractar transport pels seus fills.

Por último, la encuesta realizada por Movilidad destaca que los tres aspectos más valorados por los usuarios del autobús son, por orden de importancia, la temperatura en el interior de los vehículos, el proceso de compra del billete y la amabilidad del conductor. Las personas que usan el metro valoraron sobre todo su puntualidad, la frecuencia de los trenes y la coordinación de los transbordos. Finalmente, entre los pasajeros del tren los aspectos más valorados son la compra del billete, la accesibilidad al tren y la coordinación en los transbordos.

Està molt bé la intenció d'aquesta enquesta. Tendria més validesa si es filtràs per zones i per la longitud dels trajectes.
Si l'0bjectiu del Govern és incrementar el transport públic i disminuir l'ús del cotxe estaria bé que també fessin i publicassin un estudi de les necessitats de mobilitat de la gent que no utilitza transport públic.

1 comentario:

Anónimo dijo...

És escandalós, ens estan enganyant, ens estan amagant informació i en nom d'un servei públic i teoricament ecològic. Prou xapuses amb el transport públic a Mallorca!