sábado, 25 de abril de 2009

El debat del debat de les infraestructures ferroviàries

Avui el Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori Gabriel Vicenç ha publicat una opinió interessant a la Tribuna del Diario de Mallorca. Diu moltes coses que Mallorca Llevant fa temps que desitjava veure escrites de la seva mà o sentides de les seves paraules. Ho hem trobat tan interessant que ho volem comentar línia a línia.

En groc ataronjat les paraules del Conseller, en gris neutre, les nostres opinions sobre els seus arguments.

És un fet inqüestionable que els diferents governs estatals han invertit milers de milions d´euros en xarxa ferroviària, especialment en línies d´alta velocitat.
Entre grans ciutats i en llocs on la densitat de població justifica, tot i que pugui ser qüestionable, aquestes infraestructures.

Lamentablement, també han compartit la discriminació de les Illes Balears pel que fa a inversions en transport públic,
D'acord, però de qui és la culpa del Govern de Madrid o del Govern de les Illes Balears?
tot i que la potenciació del transport ferroviari era una menció explícita del Règim Especial.

La Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Illes Balears establece en su artículo 10 que el Gobierno del Estado colaborará con el Gobierno de las Illes Balears en la potenciación del transporte ferroviario en las Illes Balears.
Lo que no tiene en cuenta es que las Illes Balears tienen una tipología de población diferente a la que tienen las poblaciones de los trazados ferroviarios de la Península.

Després de mesos de negociació, finalment el Govern Zapatero ha signat un conveni ferroviari per més de 443 M?.
Línea Manacor - Artà - Cala Ratjada (Fase I) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.000.000,00
Adquisición nuevas unidades Manacor - Arta - C. Ratjada . . . . . . 38.000.000,00
Estos presupuestos incluyen las expropiaciones y las reposiciones.

Segons el Pla Director sectorial de transports aquest import era molt inferior. I a més la línia arribava fins a Cala Ratjada en la primera fase i era doble via.
On anirien a parar aquests doblers que faltarien

És una inversió certament històrica, sobradament merescuda, que començarà a fer justícia si es completa plenament amb el finançament del tramvia i en futurs convenis de transport.

És cert que ens mereixem inversions. I amb el que costen de guanyar els doblers no s'han de malbaratar.

La important inversió s´adreça als projectes ferroviaris fixats en el Pla Director Sectorial de Transports i coincideixen amb les prioritats de l´actual Pacte de Govern: prolongar el ferrocarril fins a Artà -posteriorment a Cala Rajada- i Alcúdia, iniciar l´electrificació de les línies actuals, desdoblar la línia Inca-Enllaç i iniciar el tramvia de la badia de Palma.

En el Pla Director Sectorial hi havia doble via de Manacor fins a Cala Ratjada, sense està prevista primer el desdoblament de la via Manacor a Inca. Com s'explica això? En la zona on hi ha manco població i hi hauria mínimes freqüències hi ha desdoblament i no hi ha desdoblament de Manacor a Inca on es necessiten multiplicar les freqüències? Si això és un error del Pla Director Sectorial de Transports, anem a buscar tots junts la resta d'errors!.

En el Pla Director Sectorial s'explicita que la línia de Cala Ratjada és la manco prioritària perquè és la clarament més deficitària. Per tant les prioritat no coincideixen exactament. El Govern actual aposta per la línia més deficitària i que serà manco utilitzada. Significa això que vol imputar el transport pública posant la línia que té més números de fracàs?


Aquestes iniciatives del PDS de Transports -aprovat pel Govern Matas l´anterior legislatura- resulta que no varen merèixer la més mínima atenció del mateix govern que les va aprovar, i ho demostra la manca dels estudis i dels projectes pertinents, perquè, senzillament, varen ser inexistents.

L'estació intermodal de Palma forma part d'aquest Pla. I es va executar en l'anterior legislatura. I es van treure de la màniga el metro de Palma que no estava al Pla. Per què un metro que no estava al pla? No se'l va posar a posar? El pla era insuficient? Es va fer un estudi que deia que era la zona amb més demanda? Això és per investiggar.

El que és inexistents són els estudis de mobilidad que justifiquen que la millor solució a les necessitats de mobilitat és el ferrocarril enfront d'un altre transport públic. Al Pla director de transports es fa referència a un estudi realitzat l'any 2001 per INECO titulat "Estudio de Movilidad de la Isla de Mallorca". On és aquest estudi que justifiquie el ferrocarril? Com es va fer? Quina metodologia? Quins van ser els resultats?

La conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori s´ha vist obligada a encomanar estudis d´alternatives i projectes (segons cada cas) per pal·liar urgentment aquesta greu manca de previsió.


Quins estudis? No n'hi ha cap publicat a la pàgina web.

SFM, a través de consultores especialitzades, ha hagut d´acomplir uns estudis tècnics rigorosos que indiquen clarament la millor manera de realitzar aquests projectes: alternatives, viabilitat de soterraments, avantatges i desavantatges, recomanacions de traçat, material mòbil, tipus d´explotació, costos, etc.

Això és normal. Abans de cada projecte s'ha de fer el projecte previ. El que no és comprensible és que ningú mostri un estudi de mobilidad que realment justifiqui el tren arreu de les Illes Balears, amb aquest impacte ambiental que causarà.

I ara, el PP, que quan governava havia proposat les línies fèrries, aprovat el Pla Director i "reclamat" a Madrid el finançament -curiosament sense adjuntar-hi cap projecte ni un-, resulta que troba problemes a tots i cadascun dels projectes que s´han redactat i proposat.

La política del PP sempre ha estat construir a qualsevol preu. Quan aquí governava el PP allà governava el PSOE. Si a un el que li interessa és construir, quan ha acabat de fer carreteres i autopistes comença amb els ferrocarrils. El que ja consideram més aberrant és que el Pacte es fii d'una proposta redactada pel PP i més quan hi ha tants de milers d'euros en joc per a construir i construir i construir.

El PP és probable que trobi problemes perquè no pot construir ell, tot i que a nosaltres ja ens va bé que n'hi trobi, ja que no creim amb el projecte del ferrocarril al Llevant de Mallorca.

Les dades i els arguments tècnics no serveixen de res.

No, no serveixen perquè no són fiables, perquè el problema gros no és el projecte en si, sino el perquè d'aquest projecte.

Les idees preconcebudes són l´excusa per rebutjar, en uns casos, les propostes del Govern (tram urbà de Manacor, Alcúdia?) i en altres casos simplement es canvia d´opinió (el metro en comptes del tramvia, el traçat de Manacor a Artà que proposa el PDST ara no agrada, etc.).

Qualsevol ha de poder canviar d'opinió amb els arguments adequats i raonats. Per que si el tram pot anar per Manacor no pot atravessar Alcúdia per arribar al Port. Recordem que el PDST diu que la única raó de posar el ferrocarril com a transport vertebrador és que arribin a l'aeroport i als Ports (Alcúdia i Cala Ratjada). Cap projecte proposat per l'actual Govern arriba als Ports.

Mentrestant, però, es treballa intensament per generar controvèrsia i oposició, tot i que sigui sense arguments.


Perdona Biel, però si te llegeixes aquest bloc que vam obrir al juliol de 2008 hi pots trobar moltíssims d'arguments.

La qüestió més sorprenent, per cínica i agosarada, és reclamar al Govern consens absolut i transparència amb les noves infraestructures.

Això és normal, a més El Ministeri de Foment vos ho exigeix i així ho contempla al PEIT.

Arribarà a ser necessari recordar la manca de tarannà de consens que es va demostrar la legislatura anterior amb l´acceptació de les nombroses autopistes a Mallorca i Eivissa, amb les expropiacions, amb el poc respecte al patrimoni (Pont des Tren, Son Espases, edificis catalogats), amb la manca d´informació a les plataformes ciutadanes? i, sobretot, amb la transparència en què es planificaren les obres, algunes investigades pels tribunals i d´altres amb deficiències i sobrecostos milionaris.


És un bon argument per no cometre el mateix error. També falta recordar que a Petra, gracies al PSM el tren va sortir a defora del poble.

És necessari recordar que autopistes i desenvolupisme territorial varen ocasionar les manifestacions ciutadanes més multitudinàries que mai no s´han fet a Mallorca?

Per sort de tots l'autopista d'Inca a Manacor no es va fer. La gent es manifesta quan el Govern fa aberracions al territori. Com ara. I esperem que el Govern d'ara no arribi al que va arribar el PP i UM de posar multes a gent que es manifestava a l'ajuntament de Costitx.

Tal com s´impulsa des de la conselleria, s´ha de produir un canvi en la manera de planificar i executar les grans infraestructures que suposen una elevada despesa de doblers públics.

Estam d'acord. Però vosaltres no ho estau fent. Per consultar el projecte previ del tren Manacor - Artà, i l'informe d'impacte ambiental, hem hagut de venir a SFM a consultar-lo. Ni tan sols teniu la dignitat de tenir-lo publicat a la vostra pàgina web.

Les propostes han de ser sostingudes per estudis d´alternatives i anàlisis completes. Aquests estudis han de fomentar un argumentari seriós i coherent que s´ha d´exposar públicament.


Els vostres han estat exposats públicament però no haveu facilitat en absolut l'accessibilitat en aquests, perquè ens haveu fet desplaçar en horari laboral obligant-nos a haver de demanar vacances per fer les pertinents consultes.

A més, les alternetives que posau són curtes de mires. En cap moment vos haveu plantejat si una xarxa d'autobusos podria ser més eficient a Mallorca que el ferrocarril.

D´altra banda, cal complir tots els tràmits i fer un esforç de comunicació i de transparència. No basten els períodes d´informació pública.

Exacte. Per què no predicau amb l'exemple i pubicau ja tots els projectes i estudis en que vos basau a la pàgina web del Govern?

Els estudis i les principals dades s´han de fer públics des del primer moment en els webs oficials i facilitar-los als sectors interessats. És evident que cal cercar el consens, el consens més ampli, però sempre tenint en compte l´interès general, ja que en qüestió d´obra civil sempre hi haurà perjudicats i propietats afectades.


Un propietari afectat assumeix l'interés públic quan aquest fa el bé a la comunitat però no es pot resignar a lluitar quan un projecte és deficient i no soluciona el problema pel qual és promocionat.

Una vegada fetes aquestes passes, sense caure en la paràlisi, l´estudi interminable o la discussió permanent, el Govern ha de ser decidit i ferm.

Vosaltres mateixos. És molt fàcil equivocar-se i segons qui no té dues oportunitats.

Seria difícil d´explicar que una vegada aconseguit el finançament, després de tanta reivindicació, no s´executassin els projectes.

A Madrid no saben gaire bé els nostres problemes i si es creuen el que els hi contau es problema nostra, no seu. En temps de crisis no es poden anar tudant doblers que ben invertits solucionarien un munt de problemes. Si s'estudiàs potser ens sorprendrien del que podria arribar a fer una bona xarxa d'autobusos i la resta de diners es podria invertir en educació per aprendre a demanar i a decidir amb criteri.

I més encara quan s´ha d´impulsar decididament l´obra pública per contribuir a combatre la persistent crisi econòmica.


Combatre la crisi econòmica construint ferrocarrils són mesures del segle XIX. Avui en dia existeixen altres mesures més pertinent per afrontar les crisi econòmica. Però per això ja hauríem d'estudiar macroeconomia.

No podem oblidar que les nostres illes necessiten un canvi efectiu de model territorial i de mobilitat, entre d´altres coses, esperit de l´actual pacte de governabilitat.

D'acord. Però no ens podem equivocar. Perquè si ho feim serà la darrera oportunitat. S'ha d'estudiar bé quins són els problemes de mobilitat i actuar amb conseqüència, i no apostar per a infraestructures que encara que es digui que vertebrin el territori no solucionen els problemes reals de mobilitat.

Necessitam corregir actuacions derivades de l´arbitrarietat, de l´interès particular, de l´especulació o simplement de la deixadesa.

Totalment d'acord. Per això hem de ser autocrítics, i fer un estudi seriós i rigurós de les necessitats reals de mobilitat abans de decidir quines infraestructures i serveis s'han de executar i anar a Madrid a fer el ridícul.

Hem de ser capaços d´intervenir sobre el territori de manera intel·ligent, culta, equilibrada i racional. Confiï que aquest Govern tendrà les idees clares i la decisió necessària per dur a terme aquests canvis.


I per això deim NO a un tren desmesurat i que no cobreix tota la població. Volem un transport públic eficient adaptat a les necessitats de mobilitat dels més de 20 nuclis de població de Llevant, i no que només passi per 5 nuclis de població.

L'article també està publicat a la web del PSM, però com que allà no hi podem conversar ho hem deixat escrit aquí.

No hay comentarios: