lunes, 9 de febrero de 2009

Transports Mallorca

http://www.conselldemallorca.net/media/10625/memoria.pdf

El pes dels desplaçaments en vehicle privat (cotxe + moto) s’ha de catalogar com
excessivament alt, en detriment d’una participació “simbòlica” del 7,6% del conjunt de
modes de transport col·lectiu. En aquest sentit, resulta molt interessant veure l’evolució
del repartiment modal entre els anys 1985 (enquesta de mobilitat realitzada pel Ministeri
d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient) i 2000 (enquesta de SFM-INECO).

[Si volen augmentar el transport públic i es gasten tots els doblers en fer vies de tren i posar pals elèctrics perquè funcioni, no aumentaran gaire el transport públic. Els autobusos serien més eficients]

No hay comentarios: