jueves, 23 de octubre de 2008

Agenda Local 21 Sant Llorenç - Projecte 12.50. Pla de transport públic col·lectiu

COMPROMÍS 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.


COMPROMÍS 6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.
Objectiu 6.1. Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives atractives i accessibles per a tothom
Proposta d’actuació per l’any 2006:
􀂃 Projecte 13.56. Reclamar la reimplantació del tren de Llevant i la implantació de Son Carrió - zona costanera
Descripció: Reiterar la reclamació de la reimplantació del tren de Llevant i la implantació de Son Carrió - zona costanera
Pressupost: -
Termini: Llarg
Comissió de Treball: Ordenació del Territori
Estat d’execució: Iniciat
Accions realitzades: S’ha reclamat a la Conselleria d’Obres Públiques, Transport i habitatge. Inici dels estudis sobre el possible traçat del tren fins a Cala Ratjada passant per Son Carrió i Cala Millor.
Accions a realitzar l’any 2006: Realitzar reunions informatives en referència a les novetats de l’avanç de la reimplantació del tren a la comarca de Llevant
Queda clar la necessitat que el transport arribi a Cala Millor i un estudi de mobilitat integrat i sostenible.

Objectiu 6.4. Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible
􀂃 Projecte 12.50. Pla de transport públic col·lectiu
Descripció: Reclamar a l’administració pública competent la implantació del servei bus+ tren per connectar els nuclis de població de Sant Llorenç des Cardassar amb el tren de Manacor
Pressupost: Recursos propis
Termini: Llarg
Comissió de Treball: Mobilitat i Transport
Estat d’execució: Iniciat
Accions realitzades: S’ha reclamat a la Conselleria d’Obres Públiques, Transport, Habitatge. Reiteració de la moció presentada en el ple de dia 7/7/2005
Accions a realitzar l’any 2006: Fer els tràmits administratius pertinents per continuar sol·licitant el Pla de Transport Public Col·lectiu

Sense aquest pla no es pot defensar només un tren!!!!

No hay comentarios: