jueves, 4 de septiembre de 2008

Pla de transport regular de viatgers per carretera (I)

Vos feim un resum d'aquells aspectes que trobam més interessants:

Objectius estratègics i línies d'acturació

  • Assegurar la mobilitat de la població captiva del transport col.lectiu en condicions d'equitat social [Bé ido, totes les persones que viuen a s'illot, cala morlanda, sa coma, cala millor, sa costa des pins, sant jordi, es port verd, cala bona, son macià, hauran de pagar un taxi per arribar al tren, perquè ningú xerra de fer arribar un transport públic a tota aquesta gent].
  • Assolir una xarxa de transport públic ramificada adaptada a la jerarquia dels assentaments urbans.
  • Aconseguir que la xarxa de transports públics no arribi només al centre dels nuclis urbans sino també a les zones rurals .
  • Potenciar la utilització del medi de transport més eficient per cada demanda.
  • Estudiar la viabilitat d'implantació de sistemes com el carsharing i el carpooling.
  • Valorar la implantació de transport de modalitats alternatives (serveis a la demanda, taxi col.lectiu,) flexibles i adients allà on els serveis regulars són més deficitaris [o sigui als municipis de la península de Llevant]
  • Adequar el mode de transport adequat al volum de la demanda [és evident que el tren supera en excés el volum de la demanda a Llevant, no hi podrà haver bones freqüències si es posa un tren]

No hay comentarios: